cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 57/2011/TT-BGTVT ngày 17/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng của xe ô tô

 • Số hiệu văn bản: 57/2011/TT-BGTVT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
 • Ngày ban hành: 17-11-2011
 • Ngày có hiệu lực: 17-05-2012
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 15-09-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 4419 ngày (12 năm 1 tháng 9 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Thông tư số 57/2011/TT-BGTVT ngày 17/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng của xe ô tô
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)