cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Hướng dẫn Nghị định 34/2008/NĐ-CP và 46/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 31/2011/TT-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 03-11-2011
 • Ngày có hiệu lực: 18-12-2011
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 10-03-2014
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 813 ngày (2 năm 2 tháng 23 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 10-03-2014
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: