cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý chất thải nguy hại (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 12/2011/TT-BTNMT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Ngày ban hành: 14-04-2011
 • Ngày có hiệu lực: 01-06-2011
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-09-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1553 ngày (4 năm 3 tháng 3 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-09-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý chất thải nguy hại (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)