cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP quy định về xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 205/2010/TT-BTC
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành: 15-12-2010
 • Ngày có hiệu lực: 29-01-2011
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-11-2013
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 12-04-2014
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-04-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1523 ngày (4 năm 2 tháng 3 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-04-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP quy định về xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (Văn bản hết hiệu lực)