cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 39/2009/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Hướng dẫn Điều 12 Nghị định 39/2003/NĐ-CP hướng dẫn Bộ Luật lao động về việc làm (Văn bản hết hiệu lực)

  • Số hiệu văn bản: 39/2009/TT-BLĐTBXH
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
  • Ngày ban hành: 18-11-2009
  • Ngày có hiệu lực: 02-01-2010
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
  • Ngày hết hiệu lực: 00/00/0000
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Thông tư số 39/2009/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Hướng dẫn Điều 12 Nghị định 39/2003/NĐ-CP hướng dẫn Bộ Luật lao động về việc làm (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)