cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 39/2009/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Hướng dẫn Điều 12 Nghị định 39/2003/NĐ-CP hướng dẫn Bộ Luật lao động về việc làm (Văn bản hết hiệu lực)

  • Số hiệu văn bản: 39/2009/TT-BLĐTBXH
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
  • Ngày ban hành: 18-11-2009
  • Ngày có hiệu lực: 02-01-2010
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
  • Ngày hết hiệu lực: 00/00/0000
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: