cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Sửa đổi Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 44/2003/NĐ-CP về hợp đồng lao động (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 17/2009/TT-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 26-05-2009
 • Ngày có hiệu lực: 10-07-2009
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 10-12-2013
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1614 ngày (4 năm 5 tháng 4 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 10-12-2013
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: