cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/06/2005 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Hướng dẫn thi hành Nghị định 19/2005/NĐ/CP quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 20/2005/TT-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 22-06-2005
 • Ngày có hiệu lực: 28-07-2005
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 18-12-2008
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 18-12-2008
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 10-04-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3543 ngày (9 năm 8 tháng 18 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 10-04-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: