cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/06/2005 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Hướng dẫn thi hành Nghị định 19/2005/NĐ/CP quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 20/2005/TT-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 22-06-2005
 • Ngày có hiệu lực: 28-07-2005
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 18-12-2008
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 10-04-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3543 ngày (9 năm 8 tháng 18 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 10-04-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/06/2005 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Hướng dẫn thi hành Nghị định 19/2005/NĐ/CP quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)