cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 07/2004/TT-BTC ngày 09/02/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại các tổ chức tín dụng

  • Số hiệu văn bản: 07/2004/TT-BTC
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  • Ngày ban hành: 09-02-2004
  • Ngày có hiệu lực: 27-02-2004
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 7387 ngày (20 năm 2 tháng 27 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: