cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2001 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 05/2001/TT-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 29-01-2001
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2001
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 22-01-2005
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1482 ngày (4 năm 22 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 22-01-2005
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: