cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 19/2000/TT-BLĐTBXH ngày 07/08/2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Hướng dẫn việc xếp lương đối với lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp Nhà nước (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 19/2000/TT-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 07-08-2000
 • Ngày có hiệu lực: 07-08-2000
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 03-06-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 5413 ngày (14 năm 10 tháng 3 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 03-06-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: