cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 19/2000/TT-BLĐTBXH ngày 07/08/2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Hướng dẫn việc xếp lương đối với lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp Nhà nước (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 19/2000/TT-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 07-08-2000
 • Ngày có hiệu lực: 07-08-2000
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 03-06-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 5413 ngày (14 năm 10 tháng 3 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 03-06-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Thông tư số 19/2000/TT-BLĐTBXH ngày 07/08/2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Hướng dẫn việc xếp lương đối với lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp Nhà nước (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)