cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 01/TT-LĐTBXH ngày 06/01/1997 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Hướng dẫn thủ tục, trình tự xử phạt, việc thu và sử dụng tiền xử phạt vi phạm pháp luật lao động; giải quyết khiếu nại đối với việc xử phạt hành chính vi phạm pháp luật lao động (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 01/TT-LĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 06-01-1997
 • Ngày có hiệu lực: 06-01-1997
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-03-2005
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2976 ngày (8 năm 1 tháng 26 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-03-2005
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: