cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 01/TT-LĐTBXH ngày 06/01/1997 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Hướng dẫn thủ tục, trình tự xử phạt, việc thu và sử dụng tiền xử phạt vi phạm pháp luật lao động; giải quyết khiếu nại đối với việc xử phạt hành chính vi phạm pháp luật lao động (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 01/TT-LĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 06-01-1997
 • Ngày có hiệu lực: 06-01-1997
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-03-2005
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2976 ngày (8 năm 1 tháng 26 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-03-2005
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Thông tư số 01/TT-LĐTBXH ngày 06/01/1997 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Hướng dẫn thủ tục, trình tự xử phạt, việc thu và sử dụng tiền xử phạt vi phạm pháp luật lao động; giải quyết khiếu nại đối với việc xử phạt hành chính vi phạm pháp luật lao động (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)