cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 22/TT-LĐTBXH ngày 08/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Hướng dẫn việc khai báo, đăng ký và xin cấp giấy phép sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 22/TT-LĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 08-11-1996
 • Ngày có hiệu lực: 08-11-1996
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 22-11-2003
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2570 ngày (7 năm 15 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 22-11-2003
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Thông tư số 22/TT-LĐTBXH ngày 08/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Hướng dẫn việc khai báo, đăng ký và xin cấp giấy phép sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)