cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thống đốc Ngân hàng nhà nước Hướng dẫn về xử lý tài sản bảo đảm

  • Số hiệu văn bản: 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN
  • Loại văn bản: Thông tư liên tịch
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước
  • Ngày ban hành: 06-06-2014
  • Ngày có hiệu lực: 22-07-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 3651 ngày (10 năm 1 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: