cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thống đốc Ngân hàng nhà nước Hướng dẫn về xử lý tài sản bảo đảm

  • Số hiệu văn bản: 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN
  • Loại văn bản: Thông tư liên tịch
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước
  • Ngày ban hành: 06-06-2014
  • Ngày có hiệu lực: 22-07-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 3651 ngày (10 năm 1 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thống đốc Ngân hàng nhà nước Hướng dẫn về xử lý tài sản bảo đảm
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)