cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 giữa Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN
 • Loại văn bản: Thông tư liên tịch
 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương
 • Ngày ban hành: 31-12-2013
 • Ngày có hiệu lực: 01-06-2014
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 24-06-2014
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 21-03-2016
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 659 ngày (1 năm 9 tháng 24 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 21-03-2016
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: