cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Văn bản hợp nhất số 8019/VBHN-BTP ngày 10/12/2013 của Bộ Tư pháp hợp nhất Nghị định về giao dịch bảo đảm

  • Số hiệu văn bản: 8019/VBHN-BTP
  • Loại văn bản: Văn bản hợp nhất
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
  • Ngày ban hành: 10-12-2013
  • Ngày có hiệu lực: 10-12-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 3875 ngày (10 năm 7 tháng 15 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Văn bản hợp nhất số 8019/VBHN-BTP ngày 10/12/2013 của Bộ Tư pháp hợp nhất Nghị định về giao dịch bảo đảm
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)