cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Văn bản hợp nhất số 8019/VBHN-BTP ngày 10/12/2013 của Bộ Tư pháp hợp nhất Nghị định về giao dịch bảo đảm

  • Số hiệu văn bản: 8019/VBHN-BTP
  • Loại văn bản: Văn bản hợp nhất
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
  • Ngày ban hành: 10-12-2013
  • Ngày có hiệu lực: 10-12-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 3875 ngày (10 năm 7 tháng 15 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: