cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ Về sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương

 • Số hiệu văn bản: 08/2018/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 15-01-2018
 • Ngày có hiệu lực: 15-01-2018
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 22-03-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2322 ngày (6 năm 4 tháng 12 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: