cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ Về sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương

 • Số hiệu văn bản: 08/2018/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 15-01-2018
 • Ngày có hiệu lực: 15-01-2018
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 22-03-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2322 ngày (6 năm 4 tháng 12 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ Về sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (10)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản hợp nhất (7)