cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ hướng dẫn Luật hóa chất

 • Số hiệu văn bản: 113/2017/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 09-10-2017
 • Ngày có hiệu lực: 25-11-2017
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 22-03-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2333 ngày (6 năm 4 tháng 23 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: