cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư 31/2017/TT-BYT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế

 • Số hiệu văn bản: 31/2017/TT-BYT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
 • Ngày ban hành: 25-07-2017
 • Ngày có hiệu lực: 15-09-2017
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-06-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 624 ngày (1 năm 8 tháng 19 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-06-2019
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Thông tư 31/2017/TT-BYT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)