cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư 31/2017/TT-BYT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế

 • Số hiệu văn bản: 31/2017/TT-BYT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
 • Ngày ban hành: 25-07-2017
 • Ngày có hiệu lực: 15-09-2017
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-06-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 624 ngày (1 năm 8 tháng 19 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-06-2019
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: