cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

 • Số hiệu văn bản: 82/2018/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 22-05-2018
 • Ngày có hiệu lực: 10-07-2018
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 26-03-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2202 ngày (6 năm 12 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: