cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

 • Số hiệu văn bản: 82/2018/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 22-05-2018
 • Ngày có hiệu lực: 10-07-2018
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 26-03-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2107 ngày (5 năm 9 tháng 12 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)