cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương

  • Số hiệu văn bản: 69/2018/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 15-05-2018
  • Ngày có hiệu lực: 15-05-2018
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2259 ngày (6 năm 2 tháng 9 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (6)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)