cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương

  • Số hiệu văn bản: 69/2018/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 15-05-2018
  • Ngày có hiệu lực: 15-05-2018
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2260 ngày (6 năm 2 tháng 10 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: