cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ngày 15/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia dầu nhờn động cơ đốt trong

 • Số hiệu văn bản: 06/2018/TT-BKHCN
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày ban hành: 15-05-2018
 • Ngày có hiệu lực: 30-07-2018
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 15-12-2018
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2033 ngày (5 năm 6 tháng 28 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ngày 15/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia dầu nhờn động cơ đốt trong
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)