cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ngày 15/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia dầu nhờn động cơ đốt trong

 • Số hiệu văn bản: 06/2018/TT-BKHCN
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày ban hành: 15-05-2018
 • Ngày có hiệu lực: 30-07-2018
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 15-12-2018
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2033 ngày (5 năm 6 tháng 28 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: