cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

 • Số hiệu văn bản: 74/2018/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 15-05-2018
 • Ngày có hiệu lực: 01-07-2018
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2020
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 15-03-2022
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2064 ngày (5 năm 7 tháng 29 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)