cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

 • Số hiệu văn bản: 74/2018/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 15-05-2018
 • Ngày có hiệu lực: 01-07-2018
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2020
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 15-03-2022
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2215 ngày (6 năm 25 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: