cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương về danh mục mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

  • Số hiệu văn bản: 1325A/QĐ-BCT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
  • Ngày ban hành: 20-05-2019
  • Ngày có hiệu lực: 20-05-2019
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 1861 ngày (5 năm 1 tháng 6 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: