cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ Sửa đổi nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

  • Số hiệu văn bản: 98/2019/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 27-12-2019
  • Ngày có hiệu lực: 15-02-2020
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 1468 ngày (4 năm 8 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ Sửa đổi nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)