cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ Sửa đổi nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

  • Số hiệu văn bản: 98/2019/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 27-12-2019
  • Ngày có hiệu lực: 15-02-2020
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 1475 ngày (4 năm 15 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: