cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc Hội

  • Số hiệu văn bản: 45/2019/QH14
  • Loại văn bản: Luật
  • Cơ quan ban hành: Quốc hội
  • Ngày ban hành: 20-11-2019
  • Ngày có hiệu lực: 01-01-2021
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: