cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc Hội

  • Số hiệu văn bản: 45/2019/QH14
  • Loại văn bản: Luật
  • Cơ quan ban hành: Quốc hội
  • Ngày ban hành: 20-11-2019
  • Ngày có hiệu lực: 01-01-2021
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc Hội
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)