cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 17/2019/TT-BCT ngày 19/09/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, liên tịch ban hành

  • Số hiệu văn bản: 17/2019/TT-BCT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
  • Ngày ban hành: 19-09-2019
  • Ngày có hiệu lực: 05-11-2019
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 1627 ngày (4 năm 5 tháng 17 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Thông tư số 17/2019/TT-BCT ngày 19/09/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, liên tịch ban hành
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (22)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)