cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 17/2019/TT-BCT ngày 19/09/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, liên tịch ban hành

  • Số hiệu văn bản: 17/2019/TT-BCT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
  • Ngày ban hành: 19-09-2019
  • Ngày có hiệu lực: 05-11-2019
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 1717 ngày (4 năm 8 tháng 17 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: