cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

 • Số hiệu văn bản: 22/2020/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 24-02-2020
 • Ngày có hiệu lực: 25-02-2020
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 05-12-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1553 ngày (4 năm 3 tháng 3 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (1)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)