cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

 • Số hiệu văn bản: 22/2020/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 24-02-2020
 • Ngày có hiệu lực: 25-02-2020
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 05-12-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1553 ngày (4 năm 3 tháng 3 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: