cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Luật Phòng, chống ma túy 73/2021/QH14 ngày 30/03/2021 của Quốc Hội

  • Số hiệu văn bản: 73/2021/QH14
  • Loại văn bản: Luật
  • Cơ quan ban hành: Quốc hội
  • Ngày ban hành: 30-03-2021
  • Ngày có hiệu lực: 01-01-2022
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Luật Phòng, chống ma túy 73/2021/QH14 ngày 30/03/2021 của Quốc Hội
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)