cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Luật Phòng, chống ma túy 73/2021/QH14 ngày 30/03/2021 của Quốc Hội

  • Số hiệu văn bản: 73/2021/QH14
  • Loại văn bản: Luật
  • Cơ quan ban hành: Quốc hội
  • Ngày ban hành: 30-03-2021
  • Ngày có hiệu lực: 01-01-2022
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: