cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 7483/TB-TCHQ ngày 17/08/2015 Về kết quả xác định trước mã số hàng hoá là Dung dịch Gamma nano chống ăn mòn, bôi trơn cho xe máy và xe đạp do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 7483/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 17-08-2015
  • Ngày có hiệu lực: 17-08-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7483/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số 04/CV/NANO-15 ngày 20/5/2015 và công văn số 07/2015/CV-NANO ngày 16/7/2015 của Công ty TNHH Nano Hoàng Long, mã số thuế: 0106657613; công văn ngày 08/6/2015 của Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính; Biên bản đối thoại ngày 09/6/2015 giữa cơ quan Hải quan và Công ty TNHH Nano Hoàng Long; Thông báo kết quả phân tích để phân loại trước số 772/TBPLTruoc-PTPL ngày 10/7/2015 và số 886/TBPL-PTPLTr ngày 30/7/2015 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Dung dịch Gamma nano chống ăn mòn, bôi trơn cho xe máy và xe đạp được đóng trong bình xịt, bar code: 62845.1116.097

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dung dịch Gamma nano chống ăn mòn, bôi trơn cho xe máy và xe đạp.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Gamma-nano

Nhà sản xuất: Empack Spraytech Inc - Canada.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Cấu tạo, công dụng, cách thức sử dụng: Mặt hàng theo kết quả phân tích là chế phẩm bôi trơn, chống gỉ chứa trên 70% trọng lượng là dầu có nguồn gốc dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu nặng, được đóng gói bán lẻ ở dạng bình xịt. Bình xịt chỉ được sử dụng một lần, không thể nạp hóa chất mới để sử dụng lại.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Dung dịch Gamma nano chống ăn mòn, bôi trơn cho xe máy và xe đạp được đóng trong bình xịt, bar code: 62845.1116.097 (Product Item Numbers: AD-710035).

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm bôi trơn, chống gỉ chứa trên 70% trọng lượng là dầu có nguồn gốc dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu nặng, được đóng gói bán lẻ ở dạng bình xịt. Bình xịt chỉ được sử dụng một lần, không thể nạp hóa chất mới để sử dụng lại.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Gamma-nano

Nhà sản xuất: Empack Spraytech Inc - Canada.

thuộc nhóm 27.10: “Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải”, phân nhóm 1 gạch: “- Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, trừ nhiên liệu sinh học và trừ dầu thải”, phân nhóm 2710.19: “- - Loại khác”, phân nhóm 3 gạch: “- - - Dầu và mỡ bôi trơn”, mã số 2710.19.43: “- - - - Dầu bôi trơn khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Nano Hoàng Long biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Công ty TNHH Nano Hoàng Long (địa chỉ: tầng 4, tòa nhà hỗn hợp HH3, KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội);
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-Hạnh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.