cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Về hướng dẫn Luật Quản lý thuế

  • Số hiệu văn bản: 126/2020/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 19-10-2020
  • Ngày có hiệu lực: 05-12-2020
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 1315 ngày (3 năm 7 tháng 10 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: