cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Về hướng dẫn Luật Quản lý thuế

  • Số hiệu văn bản: 126/2020/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 19-10-2020
  • Ngày có hiệu lực: 05-12-2020
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 1178 ngày (3 năm 2 tháng 23 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Về hướng dẫn Luật Quản lý thuế
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (16)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (1)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)