cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 355/QĐ-TANDTC ngày 08/10/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực của Tòa án nhân dân tối cao

  • Số hiệu văn bản: 355/QĐ-TANDTC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
  • Ngày ban hành: 08-10-2021
  • Ngày có hiệu lực: 08-10-2021
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 957 ngày (2 năm 7 tháng 17 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: