cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 355/QĐ-TANDTC ngày 08/10/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực của Tòa án nhân dân tối cao

  • Số hiệu văn bản: 355/QĐ-TANDTC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
  • Ngày ban hành: 08-10-2021
  • Ngày có hiệu lực: 08-10-2021
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 957 ngày (2 năm 7 tháng 17 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Quyết định số 355/QĐ-TANDTC ngày 08/10/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực của Tòa án nhân dân tối cao
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (14)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)